Умови використання

Угода між Клієнтом і Купала-Київ

Цю Угоду між Клієнтом і Купала-Київ (далі – «Угода») укладено між Клієнтом і Купала-Київ. Вона складається з цих Загальних умов, відповідних Прав на використання й Угод про рівень обслуговування, а також будь-яких додаткових умов, наданих Купала-Київ під час розміщення замовлення. Ця Угода набуває чинності, коли Клієнт приймає ці Загальні умови. Фізична особа, яка приймає ці Загальні умови, заявляє, що має законні повноваження укласти цю Угоду від імені Клієнта.

Загальні умови

Ці Загальні умови застосовуються до всіх замовлень Клієнта, розміщених за цією Угодою. Визначення термінів, які починаються з великої літери, наведено в розділі «Визначення».

Ліцензії на використання Продуктів Купала-Київ.

 1. Надання ліцензії. Усі Продукти ліцензуються, а не продаються. Після прийняття кожного замовлення зі сторони Купала-Київ і за умови дотримання Клієнтом цієї Угоди, Купала-Київ надає Клієнту невиключну й обмежену ліцензію на використання замовлених Продуктів, як визначено відповідними Правами на використання та цією Угодою. Ці ліцензії призначені виключно для власного використання й ділових цілей Клієнта та не можуть передаватися, якщо це прямо не дозволено цією Угодою або належним до застосування законом.
 2. Тривалість дії ліцензій. Строк дії ліцензій, наданих на умовах передплати, завершується наприкінці відповідного періоду передплати, якщо ліцензію не поновлено. Строк дії ліцензій на Продукти з лімітним використанням, оплата яких здійснюється на періодичній основі відповідно до обсягів споживання, триває, поки Клієнт продовжує сплачувати за використання Продукту. Усі інші ліцензії стають постійними після повної оплати.
 3. Відповідні права на використання. Для постійних ліцензій застосовуються Права на використання продуктів, чинні на момент замовлення Продукту Клієнтом. Для передплат застосовуються Права на використання, чинні на початку кожного періоду передплати. Клієнти з передплатою на Програмне забезпечення можуть використовувати нові його версії, випущені протягом періоду передплати, відповідно до Прав на використання, чинних на момент випуску таких версій. Для Продуктів із лімітним використанням, оплата яких здійснюється на періодичній основі відповідно до обсягів споживання, Права на використання, чинні на дату початку кожного розрахункового періоду, застосовуватимуться протягом цього періоду. Купала-Київ може періодично вносити зміни до Прав на використання, однак суттєві несприятливі зміни стосовно конкретної версії не застосовуватимуться до використання протягом дії відповідної ліцензії, періоду передплати або розрахункового періоду.
 4. Користувачі. Клієнт керуватиме доступом Користувачів і нестиме відповідальність за будь-яке використання ними Продуктів, що порушує умови цієї Угоди.
 5. Афілійовані особи. Клієнт може замовляти Продукти для використання своїми Афілійованими особами. У цьому разі ліцензії, надані Клієнту за цією Угодою, застосовуватимуться до таких Афілійованих осіб, однак саме Клієнт матиме виключне право вимагати виконання цієї Угоди зі сторони Купала-Київ. Клієнт залишиться відповідальним за всіма зобов’язаннями за цією Угодою, а також за дотримання цієї Угоди своїми Афілійованими особами.
 6. Збереження прав. Купала-Київ зберігає за собою всі права, прямо не надані в цій Угоді. Продукти захищено авторським правом та іншими законами й міжнародними угодами про інтелектуальну власність. Жодні права не надаються та не припускаються внаслідок відмови від прав або позбавлення права заперечення. Права на доступ до Продукту або на його

використання на пристрої не надають Клієнту будь-яких прав на використання патентів або іншої інтелектуальної власності Купала-Київ у самих пристроях або в будь-яких інших програмних продуктах чи пристроях.

 1. Обмеження. Якщо це прямо не дозволено в цій Угоді або документації Продукту, Клієнту не дозволяється (і не надається право за ліцензією):
  • здійснювати зворотне проектування, декомпілювати або дизасемблювати будь-який Продукт або намагатися це зробити;
  • інсталювати та використовувати програмне забезпечення або технології не від Купала-Київ будь-яким способом, унаслідок якого на інтелектуальну власність або технології Купала-Київ поширюватимуться будь-які інші ліцензійні умови;
  • оминати будь-які технічні обмеження Продуктів або обмеження в документації Продукту;
  • відокремлювати та запускати компоненти Продукту на кількох пристроях;
  • у різний час оновлювати компоненти Продукту або замінювати їх на старіші версії;
  • передавати компоненти Продукту окремо;
  • розповсюджувати, субліцензувати, позичати, надавати та здавати в оренду будь-який Продукт (повністю або частково), а також використовувати його, щоб пропонувати послуги розміщення третій стороні.
 2. Передавання ліцензій. Клієнт може передати лише повністю сплачені постійні ліцензії (1) Афілійованій особі або (2) третій стороні лише у зв’язку з передачею їй обладнання або працівників, яким призначено ліцензії, у рамках (а) відчуження всієї Афілійованої особи або її частини чи (б) злиття за участі Клієнта або Афілійованої особи. У випадку такої передачі Клієнт повинен видалити та припинити використовувати ліцензований Продукт, а також зробити будьякі копії непридатними для використання. Клієнт має повідомити Купала-Київ про передачу ліцензій і надати правонаступнику копію цих Загальних умов, відповідних Прав на використання та будь-яких інших документів, необхідних для того, щоб визначити область застосування, цілі й обмеження прав за ліцензіями, що передаються. Будь-які спроби передачі ліцензії всупереч положенням цього розділу вважаються недійсними.
 3. Відповідність клієнта вимогам. Клієнт погоджується з тим, що в разі придбання продукту, призначеного для освітніх, урядових чи неприбуткових організацій, він дотримується застосовних умов відповідності (https://aka.ms/eligiblitydefinition). Купала-Київ залишає за собою право перевірити відповідність вимогам і призупинити використання продукту в разі недотримання таких вимог. Продукти не від Купала-Київ

Продукти не від Купала-Київ надаються відповідно до окремих умов Видавців таких продуктів.

Клієнт матиме можливість переглянути ці умови, перш ніж розміщувати замовлення Продукту не від Купала-Київ в онлайн-магазині Microsoft або Онлайновій службі. Купала-Київ не є стороною угоди між Клієнтом і Видавцем. Купала-Київ може надати Видавцю контактну інформацію Клієнта та відомості про трансакцію. Купала-Київ не надає гарантій і не несе жодної відповідальності за Продукти не від Купала-Київ. Клієнт несе повну відповідальність за використання будь-якого Продукту не від Купала-Київ.  

 

Перевірка дотримання умов угоди

Клієнт повинен вести облік Продуктів, які він або його Афілійовані особи використовують чи розповсюджують. Купала-Київ може будь-коли за свій рахунок перевіряти дотримання умов цієї Угоди Клієнтом і його Афілійованими особами, попередивши їх принаймні за 30 днів. Для цього Купала-Київ може залучити незалежного аудитора (за умови виконання зобов’язань щодо нерозголошення) або попросити Клієнта пройти процедуру самостійної перевірки. Клієнт зобов’язаний негайно надати Купала-Київ або аудитору будь-яку інформацію й документи, пов’язані з перевіркою та доступом до систем, на яких працюють Продукти. Якщо в результаті стандартної або самостійної перевірки буде виявлено неліцензійне використання, Клієнт повинен упродовж 30 днів замовити ліцензії в обсязі, необхідному для покриття такого використання. Без обмеження інших засобів правового захисту, які може мати Купала-Київ, якщо Клієнт використовує без ліцензії 5 або більше відсотків Продуктів, він повинен відшкодувати Купала-Київ витрати на перевірку та придбати ліцензії в обсязі, необхідному для покриття такого використання, за ціною в розмірі 125% від ціни за поточним прейскурантом відповідно до цінового рівня Клієнта або за максимальною ціною, дозволеною належним до застосування законом, якщо вона є меншою. Уся інформація та звіти, пов’язані з процесом перевірки, вважаються Конфіденційною інформацією та використовуються лише для перевірки дотримання умов Угоди.

 

Таємниця особистого життя

 Персональні дані. Клієнт погоджується на обробку Персональних даних корпорацією

Купала-Київ і її Афілійованими особами, а також їхніми агентами та підрядниками, відповідно до цієї Угоди. Перш ніж передати Купала-Київ Персональні дані, Клієнт має отримати всі необхідні дозволи від третіх сторін (включно з контактними особами, Партнерами, постачальниками, адміністраторами та співробітниками Клієнта) відповідно до належних до застосування законів щодо таємниці особистого життя й захисту даних.

 Розташування Персональних даних. У межах, дозволених належним до застосування законом, Персональні дані, зібрані згідно з цією Угодою, можуть передаватися, зберігатися й оброблятися в США або будь-якій іншій країні, де мають відділення Купала-Київ, її Афілійовані особи, їхні агенти або підрядники. Купала-Київ буде додержуватися вимог законодавства про захист даних Європейської економічної зони та Швейцарії відносно збирання, використання, передавання, зберігання та іншої обробки Персональних даних із країн Європейської економічної зони та Швейцарії.  

 

Конфіденційність

 1. Конфіденційна інформація. «Конфіденційна інформація» – незагальнодоступні відомості, яким надано статус «конфіденційних» або конфіденційність яких усвідомлює будь-яка розумна людина, зокрема, але не виключно, Дані клієнта, умови цієї Угоди й облікові дані Клієнта для автентифікації. До Конфіденційної інформації не належать відомості, (1) які стають загальнодоступними без порушення зобов’язання щодо конфіденційності, (2) які одержувач законно отримав з іншого джерела, не приймаючи при цьому зобов’язання щодо нерозголошення таких відомостей, (3) які становлять результат самостійних розробок або (4) є добровільним коментарем чи пропозицією відносно справ, продуктів або послуг іншої сторони.
 2. Захист конфіденційної інформації. Кожна сторона докладатиме обґрунтованих зусиль із метою захисту Конфіденційної інформації іншої сторони та використовуватиме Конфіденційну інформацію іншої сторони тільки в цілях ділових відносин між сторонами. Жодна зі сторін не розголошуватиме Конфіденційну інформацію третім сторонам, окрім своїх Представників, але лише за принципом службової необхідності та за умови виконання зобов’язань щодо нерозголошення, не менш ефективних, ніж передбачені цією Угодою. Кожна сторона несе відповідальність за використання Конфіденційної інформації своїми Представниками та в разі виявлення будь-якого несанкціонованого використання чи розголошення повинна негайно повідомити про це іншу сторону. В Умовах використання онлайнових служб може бути зазначено додаткові умови стосовно розголошення та використання Даних клієнта.
 3. Розголошення на вимогу законодавства. Одна зі сторін може розголошувати Конфіденційну інформацію іншої сторони, якщо це вимагається законом, але лише після того, як сповістить про це іншу сторону (якщо дозволено законодавством), щоб дати їй змогу отримати запобіжний судовий наказ.
 4. Залишкова інформація. Жодна зі сторін не зобов’язана обмежувати робочі завдання своїх Представників, які мали доступ до Конфіденційної інформації. Кожна сторона погоджується з тим, що використання відомостей, які запам’ятовують Представники під час розробки або підготовки до експлуатації відповідних продуктів чи послуг сторін, не створює відповідальності за цією Угодою або законом про комерційну таємницю, і кожна сторона погоджується обмежувати відомості, які вона розкриває іншій стороні, з врахуванням цієї обставини.
 5. Тривалість дії зобов’язань щодо конфіденційності. Зазначені зобов’язання застосовуються

(1) до Даних клієнта, поки їх не буде видалено з Онлайнових служб, і (2) до всієї іншої Конфіденційної інформації протягом п’яти років із моменту отримання стороною Конфіденційної інформації.

 

Гарантії на Продукти

 1. Обмежені гарантії та засоби правового захисту.
  • Онлайнові служби. Купала-Київ гарантує, що кожна Онлайнова служба протягом її використання Клієнтом функціонуватиме згідно з відповідною Угодою SLA. Засоби правового захисту Клієнта в разі порушення цієї гарантії описано в Угоді SLA.
  • Програмне забезпечення. Купала-Київ гарантує, що поточна на той час версія Програмного забезпечення працюватиме переважно так, як описано у відповідній документації Продукту, протягом одного року від дати отримання Клієнтом ліцензії на цю версію. Якщо ця умова не виконуватиметься та Клієнт повідомить про це Купала-Київ протягом гарантійного періоду, Купала-Київ на власний розсуд (а) поверне суму, яку Клієнт сплатив за ліцензію на Програмне забезпечення, або (б) виправить чи замінить це Програмне забезпечення.

У разі порушення гарантій, зазначених у цьому розділі, Клієнт має тільки наведені вище засоби правового захисту. Клієнт відмовляється від будь-яких претензій щодо гарантійних зобов’язань, які не були пред’явлені протягом гарантійного періоду.

 1. Виключення. Гарантії в цій Угоді не поширюються на проблеми, спричинені нещасним випадком, неналежним використанням або використанням у спосіб, який не відповідає цій Угоді, зокрема недотриманням мінімальних системних вимог. Ці гарантії не поширюються на безкоштовні, ознайомлювальні та попередні версії продуктів, попередні випуски продуктів, а також на компоненти Продуктів, які Клієнт має право передавати.
 2. Застереження. За винятком обмежених гарантій, указаних вище, і згідно з належним до застосування законом, Купала-Київ не надає жодних інших гарантій і умов стосовно Продуктів і відмовляється від будь-яких прямих, непрямих або передбачених законом гарантій стосовно Продуктів, зокрема від гарантій якості, наявності права власності, відсутності порушення прав, придатності до продажу та придатності для певної мети.

 

Захист від претензій третіх сторін.

Сторони зобов’язуються захищати одна одну від описаних у цьому розділі претензій третіх сторін і сплачувати суму, яку необхідно сплатити за несприятливим остаточним рішенням суду, що набрало законної сили, або за затвердженою домовленістю, але тільки якщо сторону, яка здійснює захист, було негайно повідомлено про претензію письмово і вона має право контролювати дії із захисту та досягнення домовленості. Сторона, яка користується таким захистом, повинна надати стороні, яка здійснює захист, запитувану допомогу, відомості та повноваження. Сторона, яка здійснює захист, зобов’язується відшкодовувати іншій стороні доцільні фактичні витрати, що виникли в результаті надання такої допомоги. У цьому розділі описано всі можливі засоби правового захисту та всю відповідальність сторін щодо таких претензій.

 1. З боку Купала-Київ. Купала-Київ захищатиме Клієнта від будь-яких претензій третіх осіб у тих випадках, коли заявляється, що Продукт, до якого Купала-Київ надала доступ за плату та який використовувався за ліцензією, наданою в рамках цієї Угоди (без змін до форми, наданої Купала-Київ, і не в поєднанні з чим-небудь), неправомірно присвоює комерційну таємницю або прямо порушує патент, авторське право, торговельну марку чи будь-яке інше право власності третьої сторони. За неможливості вирішити спір за претензією про неправомірне привласнення або порушення, Купала-Київ може на свій розсуд (1) змінити Продукт чи замінити його на функціонально рівноцінний або (2) припинити дію ліцензії Клієнта та відшкодувати будь-які ліцензійні платежі (за вирахуванням амортизації для постійних ліцензій), включно із сумами, сплаченими авансом за невикористаний обсяг за будь-який період використання після дати припинення дії ліцензії. Купала-Київ не несе відповідальності за будь-які претензії чи збитки у зв’язку з продовженням використання Продукту Клієнтом після повідомлення про необхідність припинення використання через претензію третьої сторони.
 2. З боку Клієнта. У межах, дозволених належним до застосування законом, Клієнт захищатиме Купала-Київ і Афілійованих осіб Купала-Київ від будь-яких претензій третіх сторін у тих випадках, коли заявляється, що: (1) будь-які дані Клієнта або Продукт не від Купала-Київ, який Купала-Київ розміщує від імені Клієнта в Онлайновій службі, неправомірно присвоює комерційну таємницю або прямо порушує патент, авторське право, торговельну марку чи будьяке інше право власності третьої сторони або (2) використання будь-якого Продукту Клієнтом, окремо або в поєднанні з чимось, порушує законодавство або завдає шкоди третій стороні.

Обмеження відповідальності

Стосовно кожного Продукту максимальна сукупна відповідальність кожної сторони перед іншою в рамках цієї Угоди обмежується остаточно присудженими прямими збитками в розмірі, що не перевищує суми, які Клієнт був зобов’язаний заплатити за Продукти протягом терміну дії відповідних ліцензій, за умови дотримання наведених нижче положень.

 1. Передплата. Для Продуктів, замовлених на умовах передплати, максимальна відповідальність Купала-Київ перед Клієнтом за будь-який інцидент, що призвів до претензії, не перевищуватиме суму, яку Клієнт заплатив за відповідний Продукт протягом 12 місяців до настання інциденту.
 2. Безкоштовні Продукти та розповсюджуваний код. Для безкоштовно наданих Продуктів або коду, який Клієнту дозволено передавати третім сторонам без окремої плати Купала-Київ, відповідальність Купала-Київ обмежується остаточно присудженими прямими збитками в розмірі, що не перевищує 5000 доларів США.
 3. Виключення. У жодному разі будь-яка зі сторін не несе відповідальність за непрямі, ненавмисно заподіяні, спеціально обумовлені, штрафні чи спричинені збитки або втрату можливості користування, втрату прибутків, зупинення діяльності, незалежно від причин та підстав виникнення відповідальності.
 4. Винятки. Жодні обмеження та винятки не поширюються на відповідальність, яка виникає через (1) зобов’язання будь-якої сторони щодо дотримання конфіденційності (за винятком відповідальності стосовно Даних клієнта, на яку поширюються обмеження та винятки, наведені вище), (2) зобов’язання будь-якої сторони щодо захисту або (3) порушення прав на інтелектуальну власність іншої сторони.
 5. Додаткові умови. У будь-якому випадку, коли згідно з умовами цієї Угоди або за рішенням суду застосовується законодавство України, застосовуватимуться положення наведеного нижче підрозділу.

(1) Застосування. Крім випадків, прямо визначених у цьому розділі, обмеження та звільнення від відповідальності за спричинення шкоди відповідно до цієї Угоди застосовуються незалежно від того, чи відповідальність виникає з порушення зобов’язань за контрактом, цивільного правопорушення, порушення гарантійних зобов’язань або на будь-якій іншій юридичній підставі.

 

Партнери.

 Вибір Партнера. Клієнт може уповноважити Партнера розміщувати замовлення від імені Клієнта та керувати придбаннями Клієнта, зв’язавши Партнера зі своїм обліковим записом. Якщо право Партнера на розповсюдження припинено, Клієнт має вибрати вповноважену заміну Партнера або здійснювати покупки безпосередньо в Купала-Київ. Партнери та інші треті сторони не вважаються агентами Купала-Київ і не мають права укладати будь-які угоди з Клієнтом від імені Купала-Київ.

 Доступ Партнера до Прав адміністратора та Даних клієнта. Якщо Клієнт придбає Онлайнові служби в Партнера або вирішить надати Партнеру Права адміністратора, цей Партнер вважатиметься основним адміністратором Онлайнових служб, а також матиме Права

адміністратора, доступ до Даних клієнта та Даних адміністратора. Клієнт погоджується з тим, що Купала-Київ надає своїм Афілійованим особам Дані клієнта та Дані адміністратора в цілях, пов’язаних із підготовкою, адмініструванням і підтримкою (залежно від ситуації) Онлайнових служб. Партнер може обробляти такі дані відповідно до умов своєї угоди з Клієнтом, а його зобов’язання щодо конфіденційності можуть відрізнятися від таких зобов’язань корпорації Купала-Київ. Клієнт призначає Партнера своїм агентом для надсилання повідомлень корпорації Купала-Київ і отримання повідомлень від неї. Клієнт може будь-коли позбавити Партнера Прав адміністратора.

 Послуги з підтримки та Професійні послуги. Відомості стосовно послуг із підтримки, доступних для Продуктів, придбаних за цією угодою, надає Партнер Клієнта. Послуги з підтримки може надавати Партнер або його уповноважений представник, яким у певних випадках може бути Купала-Київ. Якщо Клієнт покупає Професійні послуги за цією угодою, їх надання регулюється умовами й положеннями, наведеними в Правах на використання.

Ціни та оплата.

Якщо Клієнт розміщує замовлення в Партнера, Партнер установлює для Клієнта відповідні ціни й умови оплати, а Клієнт сплачує Партнеру необхідну суму. Якщо Клієнт розміщує замовлення безпосередньо в Купала-Київ, відповідні ціни й умови оплати установлює Купала-Київ, а Клієнт сплачує належну суму, описану в цьому розділі.

 Метод оплати. Клієнт повинен вказати метод оплати або, якщо він має таке право, вибрати отримання рахунків за покупки, здійснені за допомогою його облікового запису. Указуючи спосіб платежу, Клієнт (1) дозволяє Купала-Київ використовувати інформацію про вибраний спосіб платежу, надану його банком або мережею платежів, (2) заявляє, що маєте право використовувати вказаний спосіб платежу, а також що вся надана ним платіжна інформація є правильною та точною, (3) заявляє, що вказаний спосіб платежу призначений для комерційного, а не особистого, сімейного чи домашнього користування, і використовується відповідним чином, (4) дозволяє Купала-Київ стягувати з Клієнта плату за допомогою вказаного способу платежу за умовами цієї Угоди.

 Рахунки. Купала-Київ може виставляти рахунки відповідним Клієнтам. Можливість Клієнта вибрати оплату за рахунком підлягає схваленню з боку Купала-Київ залежно від фінансового стану Клієнта. Клієнт дозволяє Купала-Київ отримувати інформацію про фінансовий стан Клієнта, зокрема звіти про його кредитоспроможність, щоб оцінити відповідність Клієнта вимогам для здійснення оплати за рахунком. За винятком випадків, коли фінансова звітність Клієнта є загальнодоступною, Клієнт може бути зобов'язаний надати Купала-Київ свій баланс і звіти про прибутки та збитки та про рух грошових коштів. Щоб отримати можливість здійснювати оплату за рахунком, Клієнту може бути поставлена вимога надати забезпечення в прийнятній для Купала-Київ формі. Купала-Київ може будь-коли та з будь-якої причини відкликати дозвіл на таку форму оплати. Клієнт зобов’язаний негайно повідомити Купала-Київ, якщо зміниться назва або розташування його компанії, а також якщо відбудуться будь-які значні зміни її власності, структури чи операційної діяльності організації.

 Умови оплати рахунка. У кожному рахунку вказуються суми, які Клієнт має сплатити Купала-Київ за відповідний період. Клієнт повинен сплатити всі належні суми протягом тридцяти (30) календарних днів від дати виставлення рахунка.  

 Затримка платежу. Купала-Київ може на власний розсуд нарахувати плату за затримку будьякого платежу більше ніж на п’ятнадцять (15) календарних днів, яка обчислюється й підлягає сплаті щомісяця та становить два відсотки (2%) від загальної суми до сплати Купала-Київ або найбільшу суму, дозволену законом (залежно від того, яка з цих сум менша).

 Плата за скасування. Якщо передбачена можливість дострокового припинення дії передплати та Клієнт скасовує її до завершення розрахункового періоду чи періоду передплати, з нього може стягуватися плата за скасування.

    Регулярні платежі. Якщо передплата поновлюється автоматично, Клієнт дозволяє Купала-Київ періодично стягувати з Клієнта плату за допомогою вказаного способу платежу за кожен розрахунковий період або період передплати до завершення її дії. Надаючи дозвіл на здійснення регулярних платежів, Клієнт вповноважує Купала-Київ обробляти такі платежі у вигляді електронного дебетування, переказу коштів, електронного отримання коштів із зазначеного банківського рахунку (у випадку Автоматизованого клірингового центру чи подібних платежів) або списання коштів із зазначеного рахунку (у випадку кредитної картки чи подібних платежів) (разом – «Електронні платежі»). Якщо будь-який платіж повертається як несплачений, якщо будь-яка кредитна картка чи подібна транзакція скасовується або в її проведенні відмовлено, Купала-Київ або її постачальники послуг зберігають за собою право стягнути будь-яке відповідне повернення, суму транзакції, у якій було відмовлено, або плату за нестачу коштів на рахунку в максимальному обсязі, дозволеному належним до застосування законом, й обробити такий платіж як Електронний платіж або виставити Клієнту рахунок на відповідну суму.

 Податки. Ціни, указані Купала-Київ, не включають відповідні податки, якщо прямо не зазначено інше. Крім сум, які належать до сплати на користь Купала-Київ, Клієнт повинен сплатити всі відповідні податки на додану вартість, товари та послуги, продаж, податок на валові надходження або інші податки на трансакції, збори, відрахування чи доплати, а також будь-які нормативні відшкодування витрат чи подібні суми, які потрібно сплатити за цією Угодою та які Купала-Київ дозволено стягувати з Клієнта. Клієнт несе відповідальність за сплату відповідних гербових зборів і всіх інших податків, які він зобов’язаний сплачувати за законом, зокрема податків за розповсюдження чи надання Продуктів Клієнтом своїм Афілійованим особам. Купала-Київ несе відповідальність за сплату всіх податків, пов’язаних із чистим доходом,

податків на валовий дохід замість податків на прибуток чи дохід, а також податків на своє майно.

Якщо з платежів для Купала-Київ мають утримуватися будь-які податки, Клієнт може вирахувати їх із суми, належної до сплати, і заплатити відповідним податковим органам, але лише за умови, що Клієнт негайно надасть Купала-Київ офіційну квитанцію стосовно цих утримань та інші документи, які обґрунтовано запитує Купала-Київ, щоб вимагати іноземний податковий кредит або відшкодування. Клієнт зобов’язується забезпечити мінімізацію будь-яких утримуваних податків, наскільки це дозволено за належним до застосування законом.

Строк дії та припинення.

 1. Строк дії. Ця Угода залишається чинною, доки її дію не припинить одна зі сторін, як описано нижче.
 2. Припинення дії без підстави. Будь-яка зі сторін може припинити дію цієї Угоди без підстави після повідомлення про це за 60 днів. Припинення дії без підстави не вплине на постійні ліцензії Клієнта, а ліцензії на умовах передплати діятимуть до завершення періодів передплати згідно з умовами цієї Угоди.
 3. Припинення дії на певній підставі. Не обмежуючи інші можливі засоби правового захисту, будьяка сторона може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це за 30 днів, якщо інша сторона істотно порушує свої зобов’язання та не виправила порушення протягом 30 днів після відповідного повідомлення. Після такого припинення дії Угоди застосовуватимуться положення, наведені нижче.
  • Буде негайно припинено дію всіх ліцензій, наданих за цією Угодою, крім повністю оплачених постійних ліцензій.
  • Усі суми за будь-якими несплаченими рахунками підлягають негайній сплаті. Клієнт повинен негайно сплатити суми, належні до сплати на дату припинення дії, за використання Продуктів, оплата яких здійснюється на періодичній основі відповідно до обсягів споживання.
  • У разі порушення з боку Купала-Київ Клієнт отримає кредит на будь-яку суму оплати за використання передплати, включно із сумами, сплаченими авансом за невикористаний обсяг за будь-який період використання передплати після дати припинення дії.
 4. Призупинення. Під час істотного порушення Клієнтом своїх зобов’язань Купала-Київ може призупинити використання Онлайнової служби, не припиняючи дію цієї Угоди. Перед призупиненням Онлайнової служби Купала-Київ повідомить про це Клієнта в розумний термін.
 5. Припинення дії на підставах, пов’язаних із законодавством. Купала-Київ має право змінити Продукт або припинити його дію в будь-якій країні або юрисдикції, де існує або існуватиме державне регулювання, зобов’язання чи інша вимога, що (1) зазвичай не застосовується до підприємств, які працюють на території цієї країни, (2) ускладнює для Купала-Київ подальше пропонування Продукту без внесення змін або (3) змушує Купала-Київ вважати, що ці умови або Продукт можуть суперечити такому регулюванню, вимозі чи зобов’язанню. Якщо Купала-Київ припиняє надавати передплату з причин, пов’язаних із законодавством, Клієнт у межах єдиного засобу правового захисту отримає кредит на будь-яку суму оплати за використання передплати, включно із сумами, сплаченими авансом за невикористаний обсяг за будь-який період використання передплати після дати припинення дії.

Інші положення.

 1. Незалежні підрядники. Сторони є незалежними підрядниками. Клієнт і Купала-Київ можуть розробляти продукти окремо, без використання Конфіденційної інформації один одного.
 2. Угода не має виключного характеру. Клієнт може укладати інші угоди про ліцензування, використання та рекламування продуктів і послуг інших осіб.
 3. Додатки. Купала-Київ може час від часу змінювати цю Угоду. Зміни до Прав на використання застосовуватимуться відповідно до цієї Угоди. Зміни до інших умов цієї Угоди застосовуватимуться лише після згоди Клієнта. Купала-Київ може вимагати від Клієнта прийняти змінені або додаткові умови перед обробкою нового замовлення. Будь-які додаткові або суперечливі умови та положення, що містяться в замовленні на придбання або які Клієнт надає іншим чином, прямо відхиляються та не застосовуватимуться.
 4. Передача прав. Кожна зі сторін може передати права за цією Угодою Афілійованій особі, але вона повинна письмово повідомити іншу сторону про таку передачу прав. Клієнт погоджується, що Купала-Київ може передавати свої права на отримання платежів і забезпечення виконання платіжних зобов’язань Клієнта за цією Угодою Афілійованій особі або третій стороні без попереднього повідомлення, і ці вповноважені особи також можуть передавати такі права без дозволу Клієнта. Будь-яку іншу запропоновану передачу прав за цією Угодою має письмово схвалити сторона, яка не передає права. Передача прав не звільняє сторону, яка передає їх, від зобов’язань за Угодою, права за якою передаються. Будь-яка спроба передати права без необхідного схвалення буде недійсною.
 5. Експорт зі Сполучених Штатів. Продукти підлягають дії юрисдикції Сполучених Штатів щодо експорту. Клієнт має дотримуватися всіх належних до застосування міжнародних і національних законів, зокрема Правил експортного контролю Сполучених Штатів (U.S. Export Administration Regulations), Міжнародних правил торгівлі зброєю (International Traffic in Arms Regulations), а також обмежень щодо користувачів, кінцевого призначення та регіонів постачання, установлених урядом Сполучених Штатів та іншими урядами стосовно продуктів, послуг і технологій Microsoft.
 6. Подільність. Якщо будь-яке положення цієї Угоди визнається таким, що не підлягає примусовому виконанню, решта положень Угоди зберігає повну юридичну силу.
 7. Відмова від прав. Незабезпечення будь-якого положення цієї Угоди не означає відмови від прав. Будь-яка відмова від прав дійсна тільки тоді, коли вона оформлена письмово та підписана стороною, що відмовляється від прав.
 8. Відсутність сторонніх бенефіціарів. Ця Угода не надає права бенефіціара третім сторонам, крім випадків, чітко визначених цими умовами.
 9. Збереження юридичної сили. Усі положення залишаються в силі після припинення дії цієї Угоди, за винятком тих, які вимагають їхньої чинності тільки протягом терміну дії Угоди.
 10. Повідомлення. Повідомлення мають бути зроблені в письмовому вигляді та вважаються доставленими на адресу в день, указаний у сповіщенні про вручення або в підтвердженні про доставку кур’єром чи факсом. Сповіщення електронною поштою вважається переданим у день його надсилання. Повідомлення для Купала-Київ мають надсилатися на таку адресу:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КУПАЛА-КИЇВ"

02166, м. Київ, пр-т Лісовий, буд. 17-Б, кв. 85

Повідомлення для Клієнта надсилатимуться на адресу, указану в обліковому записі Клієнта для отримання повідомлень. Купала-Київ може надсилати Клієнту повідомлення й іншу інформацію електронною поштою чи за допомогою інших електронних засобів зв’язку.

 

 1. Відповідний закон. Ця Угода регулюється та тлумачиться згідно із законодавством Ірландії. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року та пов’язані з нею документи не застосовуються до цієї Угоди.
 2. Вирішення спорів. У разі подання позову стосовно цієї Угоди сторони погоджуються стосовно таких виняткових місць розгляду справ:
  • якщо Купала-Київ подає позов, справа розглядатиметься за місцезнаходженням головного офісу Клієнта;
  • якщо Клієнт подає позов проти Купала-Київ або Афілійованої особи Купала-Київ, яка перебуває за межами Європи, справа розглядатиметься в суді міста Київ, Україна;
  • якщо Клієнт подає позов проти Купала-Київ або Афілійованої особи Купала-Київ, яка перебуває в Європі, і цей позов не подається також проти Купала-Київ або Афілійованої особи Купала-Київ, яка перебуває за межами Європи, справа розглядатиметься в суді міста Київ, Україна.

Сторони погоджуються на персональну юрисдикцію в узгодженому місці. Такий вибір місця розгляду справи не позбавляє жодну зі сторін права використання в будь-якій юрисдикції засобу судового захисту у формі заборони щодо порушення прав інтелектуальної власності або зобов’язань щодо дотримання конфіденційності.

 1. Порядок пріоритетності. Ці Загальні умови мають перевагу над будь-якими суперечливими умовами інших документів, які є частиною цієї Угоди, якщо в них не описано умови розв’язання такої суперечності, однак у разі невідповідності між цими Загальними умовами й умовами Прав на використання відповідних продуктів перевагу мають Права на використання. Умови використання Онлайнових служб мають перевагу над Умовами використання продуктів у разі суперечності цих документів. Положення додатка мають переважну силу над виправленим документом і будь-якими попередніми додатками, які стосуються тієї самої теми.
 2. Афілійовані особи Купала-Київ і підрядники. Купала-Київ може виконувати свої зобов'язання за цією Угодою через своїх Афілійованих осіб і використовувати підрядників для надання певних послуг. Купала-Київ нестиме відповідальність за їхню роботу.
 3. Правила державних закупівель. Приймаючи умови цієї угоди, Клієнт заявляє та гарантує, що (i) він дотримується та дотримуватиметься всіх належних до виконання законів і положень, що регулюють державні закупівлі; (іі) він уповноважений укладати цю Угоду; (ііі) ця Угода відповідає всім належним до виконання вимогам щодо закупівель.

Визначення.

«Дані адміністратора» означає інформацію, надану Купала-Київ або Афілійованим особам Купала-Київ під час реєстрації, придбання або адміністрування Продуктів.

«Афілійована особа» означає будь-яку юридичну особу, яка контролює сторону, або яка контролюється стороною, або яка перебуває під спільним контролем зі стороною. «Контроль» означає володіння понад 50% голосуючих цінних паперів юридичної особи або повноваження керувати діяльністю та політикою юридичної особи.

«Конфіденційна інформація» визначена в розділі «Конфіденційність».

«Клієнт» означає юридичну особу, визначену в такій якості в обліковому записі, який пов’язаний із цією Угодою.

«Дані клієнта» означає всі дані, зокрема всі текстові, звукові файли, файли програмного забезпечення, графічні або відеофайли, що надаються Купала-Київ або Афілійованим особам

Page

Купала-Київ Клієнтом і його Афілійованими особами або від їхнього імені під час використання Онлайнових служб.

«Користувач» означає будь-яку особу, яка отримує від Клієнта дозвіл використовувати Продукт або доступ до Даних клієнта.

«Сайт ліцензування» означає сайт https://www.kupala.biz/uk/conditions-of-use або сайт, який його замінює.

«Купала-Київ» означає Приватне Підприємство «Купала-Київ».

«Продукт не від Купала-Київ» означає будь-яке програмне забезпечення, дані, службу, веб-сайт або інший продукт під брендом третьої сторони, крім тих, які включено Купала-Київ до Продукту.

«Онлайнові служби» означає розміщені на серверах Купала-Київ служби, які Клієнт передплачує в межах цієї Угоди. Вони не включають програмне забезпечення та служби, що надаються на окремих умовах ліцензування.

«Умови використання онлайнових служб» означають опубліковані на Сайті ліцензування додаткові умови, що застосовуються до використання Клієнтом Онлайнових служб. Ці умови періодично оновлюються.

«Партнер» означає компанію, яка отримала дозвіл від Купала-Київ на розповсюдження Продуктів Клієнту.

«Персональні дані» означає будь-яку інформацію, пов’язану з фізичною особою, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

«Продукт» означає все Програмне забезпечення та Онлайнові служби, визначені в Умовах використання продуктів, які Купала-Київ пропонує за цією Угодою, включно з попередніми випусками, оновленнями, виправленнями та виправленнями помилок від Купала-Київ. Доступність Продукту може залежати від регіону. Поняття «Продукт» не включає Продукти не від Купала-Київ.

«Умови використання продуктів» означають документ, у якому надано відомості про Продукти, доступні за цією Угодою. Документ «Умови використання продуктів» публікується на Сайті ліцензування та періодично оновлюється.

«Видавець» означає виробника Продукту не від Купала-Київ.

«Представник» означає працівника, Афілійовану особу, підрядника, радника або консультанта однієї зі сторін.

«SLA» означає Угоду про рівень обслуговування («Service Level Agreement»), яка визначає мінімальний рівень обслуговування стосовно Онлайнових служб. Цю угоду опубліковано на Сайті ліцензування.

«Програмне забезпечення» означає ліцензовані копії програмного забезпечення Купала-Київ, зазначені в Умовах використання продуктів. До Програмного забезпечення не належать Онлайнові служби, але Програмне забезпечення може бути частиною Онлайнової служби.

«використовувати» означає копіювати, завантажувати, інсталювати, використовувати, отримувати доступ, відображати, використовувати або взаємодіяти іншим чином.

«Права на використання» означають умови ліцензії та обслуговування стосовно кожного Продукту. Права на використання публікуються на Сайті ліцензування та періодично оновлюються. Права на використання замінюють собою умови будь-якої ліцензійної угоди, яка супроводжує Продукт. Умови ліцензії всіх Продуктів публікуються в Умовах використання продуктів. Умови обслуговування для Онлайнових служб публікуються в Умовах використання онлайнових служб.